ÚSTAV LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE

Ústav lékařské chemie a biochemie


Přednostka: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Statutární zástupkyně: Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
Sekretariát: Bc. Iva Tezzelová
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika
Tel/Fax: +420-585 632 302
e-mail: medchem@tunw.upol.cz