INTRO


O ÚSTAVU

Ústav lékařské chemie a biochemie

ÚSTAV LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE

Přednostka: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Statutární zástupkyně: Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

Sekretariát: Bc. Iva Tezzelová
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika
Tel/Fax: +420-585 632 302
e-mail: medchem@tunw.upol.cz

LABORATOŘ BUNĚČNÝCH KULTUR

LABORATOŘ BUNĚČNÝCH KULTUR

Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty (LBK LF) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s,  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V současnosti provádí LBK LF následující akreditované zkoušky:

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Zkoušky cytotoxicity in vitro

  • Test přímého kontaktu
  • Test extraktu
  • Test rozpustných vzorků

Akreditované zkoušky jsou prováděny na liniích myších fibroblastů NIH 3T3 a Balb/c 3T3.

Zkoušky vychází z ČSN EN ISO 10993 Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Zkoušky cytotoxicity in vitro, část 5: 2010 a část 12: 2012, a ČSN EN ISO 7405: 2011 Stomatologie – Preklinické hodnocení biologické snášenlivosti prostředků zdravotnické techniky používaných ve stomatologii – Zkušební metody pro dentální materiály.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy dle MPA 00-09-13.

VĚDA A VÝZKUM

Vědecký a výzkumný profil
Ústavu lékařské chemie a biochemie

Na Ústavu lékařské chemie a biochemie (ÚLCHB) je dlouholetou tradicí studium chemických a biologických vlastností přírodních látek. Předmětem studia jsou kolchicinoidy, alkaloidy z ocúnu jesenního (Colchicum autumnale).

Ústav lékařské chemie a biochemie

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je zdrojem silymarinu, který je používán jako hepatoprotektivum. Studium účinků obsahových látek extraktů z černohlávku obecného (Prunella vulgaris), jakonu (Smallanthus sonchifolius) a maky (Lepidium meyenii), bobulí brusnice klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), brusnice borůvky (V. myrtillus) a zimolezu kamčatského (Lonicera caerulea) má praktické výstupy ve formě doplňků stravy; úspěšná je aplikace sanguinarinu a chelerythrinu (kvartérní benzo[c]fenanthridinové alkaloidy) v prostředcích ústní hygieny a krmných aditivech.